Demenscentret

Vi mener, at hverdagen handler om forholdet mellem mennesker med udgangs punkt i det levede liv. Hverdagslivet er den mangfoldighed af muligheder, der opstår i de daglige gøremål, spontane og planlagte aktiviteter.

Alle har noget at bidrage med uanset fysisk eller psykisk tilstand. Vi arbejder ud fra leve-bo miljø principperne, som bygger på respekten for hverdagsrutiner og daglige gøremål. Det nære miljø og sociale fællesskaber medvirker til at skabe et trygt hverdagsliv, hvor man bidrager til  fællesskabet efter evne og interesser.

Personcentreret omsorg har fokus på at personen med demens kan forblive en hel person.
 

Personcenteret omsorg

Personcentreret omsorg har fokus på at personen med demens kan forblive en hel person. Udgangspunktet er det levede liv og personen bag sygdommen.

Grundantagelsen er, at kvaliteten af den omsorg og pleje der tilbydes, er af afgørende betydning for, hvordan det enkelte menneskes demenssygdom udvikler sig. Det sociale samspil, hvor parterne gensidigt forstår hinandens handlinger og er sammen om at skabe mening, har stor betydning for graden af trivsel og velbefindende.

Livshistorie

Kendskab til livshistorien er et værdifuldt redskab, der giver mulighed for at skabe en genkendelig og struktureret hverdag. Livshistorien bruges til at koble dagligen med det tidligere levede liv, og kan være en metode til at genfinde eller finde ønsker og ressourcer.

Blomsteringssupervision

Blomstringssupervision er en tilgang og metode, der støtter medarbejderne i at udforske, reflektere over, og finde vej til, at øge velbefindende hos beboeren. Metoden bidrager til at udvikle et refleksivt, værdsættende og anerkendende læringsmiljø.