Velkommen til Aalholmhjemmet

Aalholmhjemmet er et demenscenter med moderne torumsboliger. Det er et mindre plejehjem med 32 lejligheder, indrettet til 4 leve-bomiljøer med 8 beboere i hver gruppe. I boligen kan der skabes ro og én til én kontakt og der er plads til hverdagsliv og besøg af familie og personale.  I fællesrummet kan der skabes socialt samvær med flere,  i små trygge rammer. Der er mulighed for udeliv i et større rum med terrasse, ligeledes i mindre grupper, og mulighed for deltagelse i større grupper i den store have.

I Aalholmhjemmets underetage findes Aktivitetscentret for 8-12 hjemmeboende borgere med en demenssygdom. Her har plejehjemmets beboere også mulighed for at komme og deltage i forskellige aktiviteter.

En rundtur på Aalholmhjemmet